+32 (0)50 23 05 00
6
Bouw
Q&O-Pauwels heeft sinds haar oprichting altijd veel affiniteit gehad met de bouwsector. Dit heeft zich gedurende jaren dan geëvolueerd in een heel mooi klantenbestand in deze sector. De bouwsector heeft een aantal specifieke kenmerken en wetgevingen dit zich vertalen in een aantal verzekeringsoplossingen.

ABR-verzekering (Alle Bouwplaats-Risico’s)

Bouwen, verbouwen of renoveren is een complexe aangelegenheid. Of het nu bouwen of verbouwen van een woning, industrieel gebouw of openbare werken betreft, heel wat actoren zijn betrokken en/ of aanwezig tijdens de bouwwerken. Er kan dus wel eens iets fout gaan. Daarnaast zijn er nog externe factoren die men niet in de hand heeft zoals natuurfenomenen (storm, overstroming of bliksem), diefstal, brand…

In een ABR-verzekering kunnen alle deelnemers van de werken worden opgenomen (zijnde bouwheer, promotor, aannemers, ingenieur, architect, …). In geval van schade vermijdt u dan ook discussies tussen de betrokken partijen waardoor de werf geen vertraging oploopt of extra kosten met zich meebrengt.

De hoofdwaarborg in de ABR verzekering is de materiële schade aan het bouwwerk zelf of schade door de bouwwerken aan het bestaand goed - eigendom van de bouwheer - waartegen wordt gebouwd.

Zowel de bouwwerken zelf als de erin te verwerken bouwmaterialen, -elementen en uitrusting (bv. ventilatie, elektriciteitskabels, keukentoestellen, …) zijn verzekerd.
Er kan ook dekking worden voorzien voor de voorlopige bouwwerken (bv. berlinerwand die nadien weggehaald wordt).

Daarnaast dekt de ABR-verzekering lichamelijke en stoffelijke schade aan derden in aanvulling van de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken aannemer(s). Ook de foutloze aansprakelijkheid van de bouwheer is hierin opgenomen.

Verplichte tienjarige verzekering

De nieuwe wet, de Wet Peeters-Borsus, is van kracht sinds 1 juli 2018 (vanaf 1 juli 2019 voor de intellectuele beroepen). Deze voerde een verplichte verzekering in voor woningbouw. Deze verzekering geldt enkel voor werken die raken aan de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid.

De verzekeringsplicht geldt voor drie beroepscategorieën: architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren met betrekking tot de ruwbouw wind en waterdicht. Zij moeten hun aansprakelijkheid meteen voor 10 jaar verzekeren.

De bouwheer zelf kan ook beslissen om het volledige project te verzekeren in tienjarige waardoor de architect, stabiliteitsingenieurs en aannemers vrijgesteld zijn van deze verzekering.

Het gaat om woningbouwprojecten met verplichte tussenkomst van een architect, die definitief werden vergund na 30 juni 2018. Het gebouw moet in België gelegen zijn en meer dan 50% van de oppervlakte moet bestemd zijn voor bewoning. De architect levert dit attest af aan de bouwheer, voor de start van de werken.

Er is in de tienjarige verzekering dekking voor materiële en immateriële gevolgschade door ernstige gebreken aan het gebouw gedurende tien jaar na einddatum van de werken (stabiliteit en/of soliditeit van de gesloten ruwbouw en waterdichtheidsgebreken die een invloed hebben op de stabiliteit en/of soliditeit.

Dit wordt beperkt tot de waarde van de woning met een maximum van 500 000 EUR (ABEX 648), dit bedrag kan wel opgetrokken worden afhankelijk van de wens van de verzekeringsnemer en het project.

Controleverzekering

Deze verzekering is niet verplicht te onderschrijven maar kan wel opgelegd worden door het lastenboek.

Indien een gebouw dat tegen een vaste prijs werd opgericht en geheel of gedeeltelijk teniet gaat door de gebrek in de bouw (zelfs door de ongeschiktheid van de grond), zijn de architect en de aannemer tien jaar aansprakelijk.

De controleverzekering kan worden afgesloten om dit risico op te vangen. Iedereen is verzekerd in de controleverzekering; in geval van faillissement van één van de deelnemers blijft de verzekering toch verder lopen. Tevens wordt er vastgelegd dat er een controlebureau aangesteld dient te worden om de werken te controleren.

In deze verzekering is schade aan de werken, een luik BA en gevolgschade verzekerd. Het gedeelte dat werd gecontroleerd door het controleorganisme is verzekerd.

Meer info?

Vul het formulier of contacteer ons via mail of telefoon.