+32 (0)50 23 05 00
9
Landbouw / brede weersverzekering
Met een erkende brede weersverzekering verzekert u open teelten (akkerbouw, grasland, fruitteelt, vollegrondsgroenten, sierteelt of boomkwekerij) tegen schade aan uw gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden.

Deze verzekering voorziet een tussenkomst bij droogte, regenval, hagel, vorst, ijs en storm. Heel belangrijk hierbij te vermelden is het feit dat de gewasschade niet hoeft erkend te zijn als ramp.

Bij een gewasschade zullen wij als makelaar uw belangen verdedigen tegenover de verzekeringsmaatschappij.
De Vlaamse overheid komt niet tussen bij de afhandeling van het schadedossier

Belangrijk om te vermelden is het feit dat u als onderneming een subsidie kan ontvangen van de Vlaamse overheid. Deze subsidie bedraagt 65% van uw verzekeringspremie.

Daarenboven kan bijkomend een tussenkomst verkregen worden van het Vlaams Rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten! Maar enkel in het geval de landbouwer minstens 25% van zijn totale landbouwareaal heeft verzekerd én indien de ramp erkend wordt.

Q&O-Pauwels heeft veel ervaring & expertise in de landbouw- en tuinbouwsector. Dit zorgt ervoor dat we in nauw contact staan met de gespecialiseerde verzekeraars die gewasschades verzekeren.

Onze ervaring is voor u als bedrijfsleider een absolute meerwaarde wanneer u te maken krijgt met gewasschade. Onze landbouwspecialisten staan u bij gedurende het volledige traject van uw schadegeval.

Dit gaat van het ontzorgen van de administratie tot het opvolgen van de correcte uitbetaling bij afsluiting van het dossier. Wij garanderen u dat er bij elke schade altijd een specialist van ons kantoor aanwezig is om u de nodige bijstand te verlenen bij een taxatie.

Meer info?

Vul het formulier of contacteer ons via mail of telefoon.