+32 (0)50 23 05 00
7
Voeding

Q&O heeft gedurende de jaren redelijk wat klanten verworven in de voedingssector.
Hierdoor hebben we een serieuze dosis kennis en knowhow opgebouwd.

De voedingssector heeft naast de gebruikelijke bedrijvenverzekeringen ook een aantal specifieke dekkingen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de onderneming.

Recall/contaminatie

Elke onderneming streeft ernaar het productieproces zo nauwkeurig mogelijk te volgen en onberispelijke producten af te leveren.

Helaas zien we echter dat er op regelmatige basis terugroepacties worden gelanceerd vanuit de overheid naar aanleiding van klachten of controles.

Hoewel recall en contaminatie vaak in verband worden gebracht met de voedingssector (in de ruime zin van het woord), mag niet uit het oog verloren worden dat ook andere producenten betrokken kunnen worden in een terugroepactie. Denk hierbij aan speelgoed, pannen, flessen, meubelen, …

Op dat moment wordt uw bedrijf geconfronteerd met een reeks handelingen, te beginnen met het lokaliseren van de geleverde producten en het inschakelen van logistieke partners om de producten terug te halen uit de markt.

Vaak komen hier nadien nog kosten bij kijken voor het vernietigen van het product. Heel dikwijls is er ook winstverlies van het bedrijf en moeten er kosten worden gemaakt voor het herstel van het imago.

We kunnen dus stellen dat een contaminatie en bijhorende terugroepactie een hele reeks van gevolgen met zich meebrengt die vaak onderschat worden en een impact kunnen hebben op de financiële draagkracht van de onderneming.

Via een afzonderlijke polis recall/contaminatie kunt u zich indekken voor dit risico.
De waarborg recall voorziet tussenkomst voor de kosten van het terughalen van de producten uit de markt.

De contaminatie-dekking gaat verder en verleent eveneens tussenkomst voor de vernietiging van deze producten, evenals voor de eigen bedrijfsschade en reputatieherstel.

In geval van schade is er onmiddellijk bijstand van een expert die het proces voor u mee in goede banen leidt. Zij zijn op de hoogte van de verplichte mededelingen aan klanten, leveranciers of andere betrokkenen, kunnen u bijstaan in de crisiscommunicatie en het vervullen van de nodige documentatie naar de overheid toe.

De trigger voor een terugroepactie is steeds dat er een potentieel gevaar is voor de volksgezondheid met lichamelijke of zaakschade tot gevolg.

Meer info?

Vul het formulier of contacteer ons via mail of telefoon.